Investment opportunity

We are looking for funding in order to move forward with our next clinical trial. We have opened a funding round and presenting a new way to invest via our own web pages. Read more below.

Investment opportunity

Investerarinfo: 440 k€ investeringsrond för att utveckla en medicinsk apparat

Styrelsen för Medicortex Finland Ab har på basen av erhållen aktie-emissionsfullmakt beslutat on om en aktie-emission, genom vilken bolaget emitterar nya aktier till ett värde om högst 440 k€, representerande en 6,7 % andel i bolaget. Bolagets värde uppgår till 6,2 M€. Minimi investering är 4 400 euro (1000 aktier). 

Klicka här för att ladda hela investerarinfo

Investerarinfo November2017 Swe
Investerarinfo November2017 Swe
204 KB, updated on Nov 6th 2017