Investment opportunity

We are looking for funding in order to move forward with our next clinical trial. Read more below.

Miksi sijoittaa Medicortexiin?

Tapaturmainen aivovamma on merkittävin keskushermoston vamma ja sen havaitsemiseen ei ole luotettavia menetelmiä

Medicortex kehittää Suomessa uutta menetelmää suureen tarpeeseen eli tapaturmaisen aivovamman diagnosointiin

  • Laaja asiakaspotentiaali ja erilaisia käyttäjäsegmenttejä

  • Yrityksen nykyinen valuaatio noin 8,9 M€.

  • Sijoittajan exit-mahdollisuus yrityksen suunnitellun listautumisen* (First North Nasdaq Helsinki) yhteydessä, kun valuaatio ylittää 10 M€.

  • Joustava neljän työntekijän organisaatio pitää kustannukset kurissa

  • Testimme havaitsee aivovamman biomerkkiaineita kajoamattomista kehon nesteiden näytteistä (virtsa tai sylki). Aivovamman vieritestimarkkinoiden on arvioitu ylittävän 2 mrd.€ vuosittain.


    * Vaatii hallituksen päätöksen

Sijoitukset käytetään kliinisiin kokeisiin ja tuotekehitykseen

  • Peruskehitys valmis (prekliininen tutkimus ja proof-of-concept tutkimus ihmisillä)

  • Nyt yhtiö suorittaa suurempaa kliinistä tutkimusta (jopa 160 potilasta), jonka tarkoituksena on validoida merkkiaineen kliininen merkitys ja käytettävyys. Kaikki potilaat on kerätty tutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen (69 henkilöä). Näytteiden keräys suoritettiin kolmessa suomalaisessa sairaalassa; Tyks, Satakunnan keskussairaala sekä Vaasan keskussairaala 


Palaa Sijoittajille-sivulle