Medicortex on innovatiivinen biotekniikkayritys. Tavoitteenamme on kehittää biologisiin merkkiaineisiin perustuva diagnoosimenetelmä aivovammojen toteamiseksi. Toinen tavoitteemme on kehittää lääkehoito aivovammojen hoitoon.

Tapaturmainen aivovamma

Tapaturmainen aivovamma (Traumatic Brain Injury, TBI) johtuu ulkoisen voiman, kuten päähän kohdistuneen iskun, vaikutuksesta aivoihin. Suuri osa aivovamman aiheuttamista vaurioista aivokudokselle ei koidu suoraan iskusta, vaan iskun aiheuttamista hitaista vaurioista ympäröivään kudokseen.

Tuntien, päivien ja viikkojen kuluessa alkuperäisestä traumastan kehittyy etenevä aivovaurio, joka johtuu hermosolujen lisääntyneestä läpäisevyydestä. Solukalvojen häiriö aiheuttaa metalli-ionien ja vapaiden radikaalien kertymisen soluun, jolloin proteiinien hajoaminen ja oksidatiivinen stressi lisääntyvät. Seurauksena on solujen etenevä molekyylitason vaurio, joka johtaa hoitamattomana laajenevaan solukuolemaan. Tällä hetkellä ei ole olemassa lääkehoitoa laajenevan aivovaurion pysäyttämiseksi. 

Suurin ongelma aivovammojen hoidossa on tapa, jolla aivot reagoivat vaurioihin. Alkuperäinen isku saattaa kohdistua vain hyvin pienelle alueelle tai pieneen osaan aivokudosta. Seuraavien tuntien ja päivien aikana alkavat proteiinien hajoamis- ja hapettumisprosessit, jotka etenevät hitaasti kudoksessa. Tämä puolestaan aiheuttaa laajoja molekyylitason vaurioita ja hermosolujen kuolemia. 

Koska sekundaarinen aivovamma on aina seurausta toisiinsa linkittyneistä monimuotoisista patobiologisista ketjureaktioista, yhteen biokemialliseen mekanismiin vaikuttaminen ei riitä. Aikaisemmat tutkimukset ovat nojanneet vain yhden osatekijän hoitoon, ja nämä yritykset ovat epäonnistuneet. Hoidon täytyy kattaa useita mekanismeja, jotta vamman laajentumisen ehkäiseminen olisi tehokasta. Medicortexin ainutlaatuinen lähestymistapa tähtää monimuotoisiin lääkevaikutuksiin, kuten aivoille myrkyllisten metalli-ionien ja vapaiden radikaalien neutralointiin. Synergistisen hoidon uskotaan estävän aivovamman laajeneminen.

Viimeaikainen tutkimus on osoittanut, että päähän kohdistuneiden toistuvien iskujen vaikutus aiheuttaa suuremman riskin dementiaan ja altistaa muihin neurologista rappeutumista aiheuttaviin sairauksiin sairastumiselle myöhemmällä iällä. Toistuvista lievistä aivotärähdyksistä kärsivät erityisesti nyrkkeilyn, jääkiekon ja jalkapallon harrastajat ja ammattilaiset sekä sotilaat. Traumaperäinen aivovamma ja krooninen traumaattinen enkefalopatia ovat huomattavia kansanterveydellisiä ongelmia.  Huomattava osa tapauksista jää diagnosoimatta ja hoitamatta. Lääkkeellä voitaisiin ehkäistä esimerkiksi toistuvien lievien aivotärähdysten aiheuttaman Parkinsonin taudin puhkeaminen. Näin ollen tehokkaan lääketuoteperheen markkina-arvo on mittava.