Medicortex on innovatiivinen biotekniikkayritys. Tavoitteenamme on kehittää biologisiin merkkiaineisiin perustuva diagnoosimenetelmä aivovammojen toteamiseksi. Toinen tavoitteemme on kehittää lääkehoito aivovammojen hoitoon.

Aivovammat ovat "hiljainen epidemia"

Tapaturmainen aivovamma on yksi suurimpia kuolemaan tai pysyvään vammautumiseen johtava syitä. Euroopassa tapaturmaisen aivovamman hoitokustannukset ovat arviolta 33 miljardia euroa vuosittain. Tapaturmaisen aivovamman lisäksi lääkehoidon kehittäminen ja biologisiin merkkianeisiin perustuva diagnoosi auttaisivat myös muita aivovauriopotilaita. Näin ollen markkinat ovat valtavat. Euroopassa todetaan vuosittain noin 9,6 miljoonaa aivohalvaustapausta, joiden hoitokustannukset ovat yli 64 miljardia euroa.

Diagnostiikka

Varsinkin lievät aivovammat ja aivotärähdykset jäävät usein diagnosoimatta ja hoitamatta. Päähän kohdistuneet toistuvat iskut lisäävät riskiä sairastua dementiaan tai muihin neurologisiin rappeumasairauksiin. Toistuvista iskuista ja aivotärähdyksistä kärsivät erityisesti nyrkkeilyn, jääkiekon ja jalkapallon harrastajat. Tällä hetkellä luotettavaa ja hyväksyttyä laboratoriotestiä aivovammojen ja aivovaurioiden toteamiseen ei ole olemassa. Medicortexin tavoitteena on kehittää biologisiin merkkiaineisiin perustuva testausjärjestelmä, jota voitaisiin käyttää nopeasti ja helposti esimerkiksi jo onnettomuuspaikalla.

Medicortex hakee sijoittajia tukemaan aivovammatestin kehittämistä.

Lue lisää suomeksi sijoittajasivuiltamme.

Lääkehoito

Etenevä aivovaurio on aina seurausta monimuotoisista ketjureaktioista. Aikaisemmat tutkimukset ovat keskittyneet vain yhden osatekijän hoitoon, ja toistaiseksi aivovaurion hoidossa on epäonnistuttu. Medicortexin ainutlaatuinen lähestymistapa tähtää monimuotoisii lääkevaikutuksiin. Synergistisen lääkehoidon kehittäminen on yrityksen pitkän ajan tavoite.

Medicortexin immateriaalioikeudet: 

  1. Yhdysvaltain patenttihakemus numero 62/330,150: "Conjugates for TBI and Neurodegenerative diseases"
  2. Yhdysvaltain patenttihakemus numero 62/361,508: "Compounds for the prevention or treatment of TBI and neurodegenerative diseases"
    Patenttihakemukset 1 ja 2 on lisensioitu Medicortex USA:lta.
  3. Suomalainen patenttihakemus numero WO/2016/051024: "Multivalent Compounds for Use in the Treatment and Prevention of Brain Damage".
  4. Suomalainen patenttihakemus numero WO/2016/166419: "Prognostic and Diagnostic Glycan-based Biomarkers of Brain Damage".
  5. Yhdysvaltain patenttihakemus numero 62/461,277: "Non-invasive brain injury diagnostic device"


Kliinisten näytteiden kerääminen

Medicortex on kerännyt aivovammapotilaiden ja terveiden vapaaehtoisten verrokkien näytteitä analysoitavaksi yhteistyössä Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) kanssa. Syyskuussa 2016 alkanut keräys saatiin päätökseen tammikuussa 2017. Alla on linkki julkaisemaamme tiedotteeseen.

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (Tyks) kerättiin potilasnäytteitä aivovamman kemiallista pikadiagnostiikkaa varten

Ensimmäisen kliinisen kokeen tulokset on nyt analysoitu. Tulokset osoittavat uuden biomarkkerin diagnostisen potentiaalin, ja ne vahvistavat prekliinisessä tutkimuksessa tekemiämme havaintoja. Tämä on erittäin merkittävä saavutus ja virstanpylväs Medicortexille. Alla on linkki tiedotteeseemme.

Kliinisen kokeen tulokset merkittävä saavutus Medicortexille