Medicortex on innovatiivinen biotekniikkayritys. Tavoitteenamme on kehittää biologisiin merkkiaineisiin perustuva pikatesti aivovammojen toteamiseksi. Toinen tavoitteemme on kehittää lääkehoito aivovammojen hoitoon.

Aivovammat ovat "hiljainen epidemia"

Tapaturmainen aivovamma on yksi suurimpia kuolemaan tai pysyvään vammautumiseen johtavia syitä. Euroopassa tapaturmaisen aivovamman hoitokustannukset ovat arviolta 33 miljardia euroa vuosittain. Tapaturmaisen aivovamman lisäksi lääkehoidon kehittäminen ja biologisiin merkkianeisiin perustuva diagnostiikka auttaisivat myös muita aivovauriopotilaita. Näin ollen markkinat ovat valtavat. Euroopassa todetaan vuosittain noin 9,6 miljoonaa aivohalvaustapausta, joiden hoitokustannukset ovat yli 64 miljardia euroa.

Diagnostiikka

Varsinkin lievät aivovammat ja aivotärähdykset jäävät usein diagnosoimatta ja hoitamatta. Päähän kohdistuneet toistuvat iskut lisäävät riskiä sairastua dementiaan tai muihin neurologisiin rappeumasairauksiin. Toistuvista iskuista ja aivotärähdyksistä kärsivät erityisesti nyrkkeilyn, jääkiekon ja jalkapallon harrastajat. Tällä hetkellä luotettavaa ja hyväksyttyä laboratoriotestiä aivovammojen ja aivovaurioiden toteamiseen ei ole olemassa. Medicortexin tavoitteena on kehittää biologisiin merkkiaineisiin perustuva testausjärjestelmä, jota voitaisiin käyttää nopeasti ja helposti esimerkiksi jo onnettomuuspaikalla.

Medicortex hakee sijoittajia tukemaan aivovammatestin kehittämistä.

Lue lisää suomeksi sijoittajasivuiltamme.

Lääkehoito

Etenevä aivovaurio on aina seurausta monimuotoisista ketjureaktioista. Aikaisemmat tutkimukset ovat keskittyneet vain yhden osatekijän hoitoon, ja toistaiseksi aivovaurion hoidossa on epäonnistuttu. Medicortexin ainutlaatuinen lähestymistapa tähtää monimuotoisiin lääkevaikutuksiin. Synergistisen lääkehoidon kehittäminen on yrityksen pitkän ajan tavoite. Toistaiseksi diagnostiikkatestin kehitys on yhtiön ensisijainen tavoite. Testin kehityksen jälkeen yhtiön fokus siirtyy lääkekehitykseen. 

Medicortexin immateriaalioikeudet

Medicortexin patentit diagnostiikassa

  1. “Prognostic and Diagnostic Glycan-based Biomarkers of Brain Damage” Suomen hakemus FI 20155280; PCT-hakemus WO/2016/166,419
  2. “Non-invasive brain injury diagnostic device” U.S. -hakemus No. 62/461,277, WO2018154401 (A1)
  3. “Portable Device and Methods for Continuous Diagnosis of Brain Injuries” US application No. 62/720,936


Medicortexin patentit lääkekehityksessä

  1. ”Multivalent compounds for use in the treatment and prevention of brain damage Myönnetty Suomen patentti FI 127,024; Myönnetty USA:n patentti US 9,975,846
  2. "Conjugates for TBI and Neurodegenerative diseases" U.S. -hakemus No. 62/680,610
  3. "Compounds for the prevention or treatment of TBI and neurodegenerative diseases" U.S. -hakemus No. 62/698,156


Diagnostiikkatestin kliininen tutkimus

Kliinisten näytteiden kerääminen

Medicortex aloitti 2018 alkuvuodesta suuremman kliinisen tutkimuksen, jonka tarkoituksena on validoida merkkiaineen kliininen merkitys ja käytettävyys sekä selvittää varsinkin sen ajallista ilmaantuvuutta vammautumisen jälkeen. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kerätään noin 60 koehenkilöä: 20 aivovammapotilasta, 20 ortopedisen vamman saanutta potilasta sekä 20 tervettä verrokkia. Heiltä kerätään näytteitä jopa viitenä eri ajankohtana. Ensimmäinen näyte otetaan heti sairaalaan saapumisen yhteydessä ja muut näytteet kerätään muutaman tunnin välein. Viimeinen näyte otetaan kotiuttamisen yhteydessä. Tutkimus suoritetaan yhteistyössä kolmen suomalaisen sairaalan kanssa; Tyks, Satakunnan keskussairaala sekä Vaasan keskussairaala. Tällä hetkellä ensimmäinen vaihe on lopuillaan ja aloitamme seuraavaksi testin prototyypin kehityksen. Kliinisen tutkimuksen seuraavassa vaiheessa voidaan kerätä jopa 100 uutta aivovammapotilasta, joita käytetään prototyypin testaukseen. 

Lisätietoa tutkimuksesta on saatavilla englanniksi julkisessa tietokannassa ClinicalTrials.gov/NCT03306563.

Aiempi kliininen tutkimus

Medicortex on kerännyt aivovammapotilaiden ja terveiden vapaaehtoisten verrokkien näytteitä analysoitavaksi yhteistyössä Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) kanssa. Syyskuussa 2016 alkanut keräys saatiin päätökseen tammikuussa 2017. Alla on linkki julkaisemaamme tiedotteeseen.

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (Tyks) kerättiin potilasnäytteitä aivovamman kemiallista pikadiagnostiikkaa varten

Ensimmäisen kliinisen kokeen tulokset on nyt analysoitu. Tulokset osoittavat uuden biomarkkerin diagnostisen potentiaalin, ja ne vahvistavat prekliinisessä tutkimuksessa tekemiämme havaintoja. Tämä on erittäin merkittävä saavutus ja virstanpylväs Medicortexille. Alla on linkki tiedotteeseemme.

Kliinisen kokeen tulokset merkittävä saavutus Medicortexille