Investment opportunity

We are looking for funding in order to move forward with our next clinical trial. Read more below.

Investment opportunity

Looking for investors

We are looking for investors to fund a clinical trial and R&D activities to develop a diagnostic test kit for traumatic brain injury. Our pre-money valuation is about 6.5 M€ and the minimum investment is 2 200 € (500 shares). This share issue is for the current shareholders of the company.


Share issue August 2018 (1st-14th)

The Board of Directors has decided to open a new share issue for two weeks. It´s open from the 1st of August until the 14th. This share issue is for the current shareholders of the company. Minimum subscription is 500 shares, which is equivalent to 2 200 € (4.40€ per share). In addition, the subscriber also receives option rights* when subscribing shares (1 option per 2 shares subscribed). For example, if you subscribe 500 shares, you will also receive 250 options. 

This is the last share issue for this price – price of the share is expected to increase after this round due to our continuously growing valuation. 


More information for investors

  1. Why to invest in a nutshell
  2. How the Medicortex test kit would benefit people
  3. Get to know more by viewing our PowerPoint Presentation and Executive summary
  4. Here you can find our Financials
  5. Investment agreement and Option Plan


* The option rights can be exercised (subscribed to shares) in the case that the company’s shares are to be listed in Initial Public Offering, or when all or the majority of the company’s shares are to be sold. The subscription price per share will be 0.10 euro when the options are exercised. Please see detailed terms and conditions in the Option plan  

Keep following investors updates in your inbox

Join Medicortex email list

Etsimme sijoittajia

Medicortex Finland Oy etsii sijoittajia rahoittamaan aivovammatestin kliinisiä kokeita ja tuotekehitysprojektia. Yhtiön valuaatio ennen kierrosta on 6,5 milj.€. Minimisijoitus tällä kierroksella on 2 200 euroa (500 osaketta). Tässä annissa osakkeita voivat merkitä yhtiön nykyiset osakkeenomistajat.


Osakeanti elokuu 2018 (1. – 14.)

Yhtiön hallitus on päättänyt järjestää osakeannin kahdeksi viikoksi. Osakeanti on avoinna 1. – 14. elokuuta. Tässä annissa osakkeita voivat merkitä yhtiön nykyiset osakkeenomistajat. Minimimerkintä on 500 osaketta eli 2 200 € (4,40 € per osake). Osakkeiden lisäksi merkitsijä saa yhden optio-oikeuden* jokaista kahta osaketta kohden. Esikerkiksi, jos merkitsee 500 osaketta, saa myös 250 optiota. 

Viimeinen osakeanti tällä hinnalla - osakkeen hinnan odotetaan nousevan kierroksen jälkeen valuaatiomme kasvaessa koko ajan. 


Informaatiota sijoittajille

  1. Miksi sijoittaa pähkinänkuoressa
  2. Miten testipakkauksemme auttaa ihmisiä?
  3. Tutustu meihin PowerPoint esityksen ja Yhtiöesitteemme avulla
  4. Täältä löydät viimeisimmän tilinpäätöksemme
  5. Merkintäsopimus ja Optio-ohjelma


* Optio-oikeudet voidaan käyttää (merkitä osakkeiksi) kun yhtiön osakkeita ollaan listautumisen kautta ottamassa julkisen kaupankäynnin kohteeksi, tai kun yhtiön osakkeet tai enemmistöä osakkeista ollaan myymässä. Osakekohtainen merkintähinta on tällöin 0,10 euroa. Tarkemmat ehdot määritellään Optio-ohjelmassa

Seuraa sähköpostitiedotustamme sijoittajille

Liity Medicortexin sähköpostilistalle (englanniksi)