En hjärnskakning, hur allvarlig är en sådan egentligen? / A concussion, how serious is one really?

Adrian Harel (adrian.harel a medicortex.fi), Jul 30th 2019

Se artikel "En hjärnskakning, hur allvarlig är en sådan egentligen?"

Medicortex featured in a Swedish post "A concussion, how serious is one really?"Back