Investment opportunity

We are looking for funding in order to move forward with our next clinical trial. Read more below.

Investment opportunity

Looking for investors

Medicortex Finland Oy is looking for investors to fund a new clinical trial in children and to accelerate R&D activities in order to develop a diagnostic test kit for mild traumatic brain injury.

Our pre-money valuation is about 7.7 M€ and the minimum investment is 5000 € (1000 shares).

More information for investors

  1. Why to invest in a nutshell
  2. How the Medicortex test kit would benefit people
  3. Get to know more by viewing our PowerPoint Presentation and Executive summary
  4. Here you can find our Financials
  5. Investment agreement

For Current Shareholders - Share issue June 2019

The Board of Directors has decided to open a new share issue for current shareholders which is open until the end of June. Minimum subscription amount is 1000 shares, which is equivalent to 5000 € (5 € per share). In addition, the subscriber also receives options* when subscribing shares (1 option per share). For example, if you subscribe 1000 shares, you will also receive 1000 options. This is the last round for this price – price of the share is expected to increase in the near future.

2019 Q2 Subscription Agreement With Options
130 KB, updated on Jun 7th 2019
Option Terms Medicortex 2019
98 KB, updated on Jun 7th 2019

* The option rights can be exercised (subscribed to shares) in the case that the company’s shares are to be listed in Initial Public Offering, or when all or the majority of the company’s shares are to be sold. The subscription price per share will be 0.10 euro when the options are exercised. Please see detailed terms and conditions in the Option plan.

Keep following investors updates in your inbox

Join Medicortex email list


Slide deck video

Etsimme sijoittajia

Medicortex Finland Oy etsii sijoittajia rahoittamaan uuden lapsipotilaita koskevan kliinisen tutkimuksen valmistelua ja aloittamista sekä tukemaan aivovammatestin kehitysprojektia.

Yhtiön valuaatio on 7,7 milj.€. Minimisijoitus on 5000 euroa (1000 osaketta).

Informaatiota sijoittajille

  1. Miksi sijoittaa pähkinänkuoressa
  2. Miten testipakkauksemme auttaa ihmisiä?
  3. Tutustu meihin PowerPoint esityksen ja Yhtiöesitteemme avulla
  4. Täältä löydät viimeisimmän tilinpäätöksemme
  5. Merkintäsopimus

Nykyisille osakkaille - Osakeanti kesäkuu 2019

Yhtiön hallitus on päättänyt avata osakkaille uuden osakeantikierroksen, joka on auki kesäkuun loppuun asti. Minimi osakemäärä, jonka voi merkitä, on 1000 osaketta, joka vastaa 5000 € (5 € per osake). Osakkeiden lisäksi merkitsijä saa yhden option* jokaista osaketta kohden. Esikerkiksi, jos merkitsee 1000 osaketta, saa myös 1000 optiota. Osakkeiden hinnan odotetaan nousevan lähiaikoina, joten tämä on viimeinen kierros tällä osakehinnalla. 

2019 Q2 Merkintasopimus Optioilla
109 KB, updated on Jun 7th 2019
Option Terms Medicortex 2019
98 KB, updated on Jun 7th 2019

 * Optio-oikeudet voidaan käyttää (merkitä osakkeiksi) kun yhtiön osakkeita ollaan listautumisen kautta ottamassa julkisen kaupankäynnin kohteeksi, tai kun yhtiön osakkeet tai enemmistöä osakkeista ollaan myymässä. Osakekohtainen merkintähinta on tällöin 0,10 euroa. Tarkemmat ehdot määritellään Optio-ohjelmassa.

Seuraa sähköpostitiedotustamme sijoittajille

Liity Medicortexin sähköpostilistalle (englanniksi)