A New Clinical Trial for a Novel Brain Injury Biomarker

Adrian Harel (adrian.harel a medicortex.fi), Oct 3rd 2017

Medicortex Finland Oy was granted clearance to begin a multi-center clinical trial. The trial will consist of patients that are admitted to emergency rooms due to a head injury.
Press release in English
--
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Eettinen toimikunta on hiljattain antanut hyväksynnän Medicortex Finland Oy:n monikeskustutkimuksen aloittamiselle. Tutkimuksen kohteena ovat potilaat, jotka ovat saapuneet päivystyspoliklinikoille epäillyn aivovamman takia.
Lehdistötiedote suomeksiBack