Investment opportunity

We are looking for funding in order to move forward with our next clinical trial. Read more below.

Investment opportunity

Information for investors


The company calls for additional investors

Medicortex Finland Plc is giving current shareholders as well as new investors the opportunity to invest in the company and be part of tackling a worldwide problem - the silent epidemic of Traumatic Brain Injury. By investing, shareholders will enable development of an innovative diagnostic kit and are simultaneously given an opportunity for financial gain. By investing in Medicortex one becomes a partner in the company as well as contributing to a social need. 

The current share price is 0.74 Euros per share. Additional information and terms and conditions, as well as the company’s slideshow presentation, executive summary, and a subscription agreement are available here, on our website.


Information for investors

  1. Why invest
  2. How the Medicortex test kit would benefit people
  3. Get to know more by viewing our PowerPoint Presentation and Executive summary
  4. Here you can find our Financials 

Get the latest investor updates in your inbox

Sign up to Medicortex email list. 

Note: This information may not be published or distributed directly or indirectly in the United States, Australia, Canada, Hong Kong, South Africa, Singapore, New Zealand, Japan or in any other country where disclosure or dissemination would be unlawful.

Investments always include risks. Invest responsibly!

Tietoa sijoittajille


Yhtiö hakee uusia sijoittajia

Medicortex Finland Oyj antaa nykyisille sekä uusille sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa yhtiöön ja täten olla mukana maailmanlaajuisen ongelman - tapaturmaisen aivovamman hiljaisen epidemian - kukistamisessa. Sijoittamalla osakkeenomistajat mahdollistavat innovatiivisen diagnostisen testin kehittämisen, saaden samassa mahdollisuuden taloudelliseen hyötyyn. Sijoittajista tulee Medicortexin osakkaita ja samalla myötävaikuttavat sosiaaliseen tarpeeseen.

Tämänhetkinen osakehinta on 0,74 euroa osakkeelta. Lisätietoja ja ehdot, sekä yrityksen esittelydiaesitys, yhtiöesite ja merkintäsopimus löytyvät verkkosivuiltamme.


Tietoja sijoittajille (suomeksi)

  1. Miksi sijoittaa
  2. Miten testipakkauksemme auttaa ihmisiä?
  3. Tutustu meihin PowerPoint esityksen ja Yhtiöesitteemme avulla
  4. Täältä löydät viimeisimmän tilinpäätöksemme


Saa uusimmat sijoittajauutiset suoraan sähköpostiisi

Rekisteröidy sähköposti-listallemme.

Huom. Tätä tietoa ei tulee julkistaa eikä levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Uuteen-Seelantiin, Australiaan, Japaniin, Hongkongiin, Singaporeen tai Etelä-Afrikkaan tai mihinkään muuhun valtioon, jossa julkistaminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

Sijoittaminen sisältää riskejä. Sijoita vastuullisesti!