Investment opportunity

We are looking for funding in order to move forward with our research and development. Read more below.

Investment opportunity

Information for investors

The company calls for additional investors

Medicortex Finland Plc is giving current shareholders as well as new investors the opportunity to invest in the company and be part of tackling a worldwide problem - the silent epidemic of Traumatic Brain Injury. By investing, shareholders will enable development of an innovative diagnostic kit and are simultaneously given an opportunity for financial gain. By investing in Medicortex one becomes a partner in the company as well as contributing to a social need. 

The company's shares can be subscribed at the price of 1.00 Euro per share. Additional information as well as the company’s slideshow presentation, executive summary, and a subscription agreement are available here, on our website. 

Information for investors

  1. Why invest
  2. How the Medicortex test kit would benefit people
  3. Get to know more by viewing our PowerPoint Presentation and Executive summary
  4. Here you can find our Financials
Note: This information may not be published or distributed directly or indirectly in the United States, Australia, Canada, Hong Kong, South Africa, Singapore, New Zealand, Japan or in any other country where disclosure or dissemination would be unlawful.

Investments always include risks. Invest responsibly!

Tietoa sijoittajille

Yhtiö hakee uusia sijoittajia

Medicortex Finland Oyj antaa nykyisille sekä uusille sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa yhtiöön ja täten olla mukana maailmanlaajuisen ongelman - tapaturmaisen aivovamman hiljaisen epidemian - kukistamisessa. Sijoittamalla osakkeenomistajat mahdollistavat innovatiivisen diagnostisen testin kehittämisen, saaden samassa mahdollisuuden taloudelliseen hyötyyn. Sijoittajista tulee Medicortexin osakkaita ja samalla myötävaikuttavat sosiaaliseen tarpeeseen.

Yhtiön osakkeita voi merkitä hintaan 1,00 euroa osake. Lisätietoja sekä yrityksen esittelydiaesitys, yhtiöesite ja merkintäsopimus löytyvät verkkosivuiltamme. 

Tietoja sijoittajille (suomeksi)

  1. Miksi sijoittaa
  2. Miten testipakkauksemme auttaa ihmisiä?
  3. Tutustu meihin PowerPoint esityksen ja Yhtiöesitteemme avulla
  4. Täältä löydät viimeisimmän tilinpäätöksemme


Huom. Tätä tietoa ei tulee julkistaa eikä levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Uuteen-Seelantiin, Australiaan, Japaniin, Hongkongiin, Singaporeen tai Etelä-Afrikkaan tai mihinkään muuhun valtioon, jossa julkistaminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

Sijoittaminen sisältää riskejä. Sijoita vastuullisesti!