Haastattelu Aivovammaliiton lehdessä / Interview in the magazine of Brain Injury Association

Adrian Harel (adrian.harel a medicortex.fi), Mar 21st 2018

Mårten Kvist ja Lasse Välimaa Aivoitus-lehden (1/2018, s. 50) haastattelussa

Interview (in Finnish) of Mårten Kviste and Lasse Välimaa published in Aivoitus magazine (1/2018, page 50). Back