Medicortex was accepted to the European Union Horizon 2020 funding program

Adrian Harel (adrian.harel a medicortex.fi), Oct 30th 2018

Medicortex was accepted to the first phase of the European Union Horizon 2020 funding. The first phase includes 50 000€ to carry out a feasibility study. These enable an easier market entry and a possibility to continue to a second funding phase which includes a larger sum to enhance activities further. 

Medicortex hyväksyttiin EU:n Horisontti 2020 (Horizon 2020) ensimmäisen vaiheen rahoitusohjelmaan. Ensimmäinen vaihe sisältää 50 000 € käytettävyystutkimuksen suorittamiseen. Tämä mahdollistaa helpomman markkinoille pääsyn ja mahdollisuuden jatkaa ohjelman toiseen vaiheeseen, joka sisältää toisen suuremman rahasumman, jolla voidaan edelleen edistää tuotantoa ja toimintoja. 

Emblem Text 3

Back