Scientific and Clinical Advisory Board meeting / tieteellis-kliininen toimikuntakokous

Scientific and Clinical Advisory Board meeting / tieteellis-kliininen toimikuntakokous

Adrian Harel (adrian.harel a medicortex.fi), Mar 11th 2020

Medicortex' Scientific and Clinical Advisory Board convened on 11th of March. The board discussed the 1st and 2nd clinical trial as well as the plan for the pediatric 3rd clinical trial.  

Medicortexin tieteellis-kliininen toimikunta kokoontui 11. maaliskuuta. Toimikunta keskusteli ensimmäisestä ja toisesta kliinisestä tutkimuksesta, sekä kolmannesta, pediatrisesta kliinisestä tutkimuksesta.Back