Medicortex in a Swedish Newspaper

Adrian Harel (adrian.harel a medicortex.fi), Aug 9th 2021

Medicortex was featured in Swedish newspaper Åbo Underrättelser in the article: "Åboföretag utvecklade "slickepinne" som ska diagnosticera hjärnskador". You can read it here. Back