Muistutus osakkeiden siirtämisestä arvo-osuusjärjestelmään

Adrian Harel (adrian.harel a medicortex.fi), Mar 8th 2022

Medicortexin osakkeita ollaan siirtämässä sähköiseen arvo-osuusjärjestelmään. Lähetimme osakkaille 28.1.2022 tiedotteen ja toimintaohjeet Medicortexin osakkeiden liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään. Pyydämme hakemaan osakkeidenne kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään annettujen ohjeiden mukaisesti mahdollisimman pian, mikäli ette vielä ole sitä tehnyt. Mikäli ette osakkaana saanut tiedotetta ja ohjeita, pyydämme ottamaan yhteyttä toimistoon. (sähköposti: medicortex a medicortex.fi">medicortex a medicortex.fi tai puh. 0400 870 366).

Yhtiön osakkeet ovat 29.4.2022 jälkeen sähköisinä arvo-osuuksina, ja osakasrekisterin ylläpidosta vastaa keskitetysti Euroclear Finland Oy. Nordnet Bank toimii Medicortexin asiamiehenä ja vastaa siirtymisen käytännön järjestelyistä. Osakkeet voidaan siirtää arvo-osuuksiksi myös em. päivämäärän jälkeen, mutta osakkeenomistaja ei voi käyttää yhtiön osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksiaan (kuten äänioikeus) ennen kuin osakkeenomistaja on merkitty Euroclear Finland Oy:ssä ylläpidettävään yhtiön osakasluetteloon.Back