Scientific and Clinical Advisory Board meeting / tieteellis-kliininen toimikuntakokous

Adrian Harel (adrian.harel a medicortex.fi), Mar 29th 2023

Medicortex' Scientific and Clinical Advisory Board convened on 28th of March. The board discussed the company's current DoD-funded diagnostic kit development project, the clinical findings from the pediatric 3rd clinical trial, and future development plans for Medicortex.

Medicortexin tieteellis-kliininen toimikunta kokoontui 28. maaliskuuta. Toimikunta keskusteli yhtiön tämänhetkisestä DoD:n rahoittamasta diagnostisen testin kehittämisprojektista, kolmannen kliinisen tutkimuksen tuloksista, sekä tulevaisuuden kehityssuunnitelmista.Back