Scientific and Clinical Advisory Board meeting / tieteellis-kliininen toimikuntakokous

Scientific and Clinical Advisory Board meeting / tieteellis-kliininen toimikuntakokous

Adrian Harel (adrian.harel a medicortex.fi), Jun 11th 2019

Medicortex' Scientific and Clinical Advisory Board convened on 10th of June. The board approved the pediatric clinical study. Additionally, a new indication for the biomarker was discussed.

Medicortexin tieteellis-kliininen toimikunta kokoontui 10. kesäkuuta. Toimikunta hyväksyi pediatrisen kliinisen tutkimuksen. Lisäksi, keskusteltiin uutta sovelluskohdetta merkkiaineelle.Back