Medicortex on innovatiivinen biotekniikkayritys. Tavoitteenamme on kehittää biologisiin merkkiaineisiin perustuva pikatesti aivovammojen toteamiseksi. Toinen tavoitteemme on kehittää lääkehoito aivovammojen hoitoon.

Medicortex suomeksi

Medicortex Finland Oyj on tapaturmaisen aivovamman biomerkkiainetutkimukseen erikoistunut yritys. Medicortexin ensimmäinen tavoite on kehittää testi aivovamman nopeaan diagnosointiin helposti saatavilla olevista näytteistä kuten virtsa tai sylki. Toinen tavoite on kehittää aivovammatestiä sairaalalaboratorioiden käyttöön. Medicortexin pitkän aikavälin tavoite on myös kehittää lääkinnällistä hoitoa aivovammaan. Yhdisteitä on suunniteltu ja yhtä myös prekliinisesti testattu, mutta toistaiseksi yhtiön ensisijainen tavoite on aivovammatestin kehittäminen.

Medicortex Finland Oyj:n perusti kesäkuussa 2014 Turkuun neurobiologi Adrian Harel, joka toimii myös yrityksen toimitusjohtajana. Medicortexin omistus ja tutkimuksen rahoitus on suurelta osin piensijoittajien varassa. Tällä hetkellä omistajista noin puolet on suomalaisia.

New Product Image


Medicortexin testin edut: 

 • Nopea (aika on ratkaisevaa): Medicortexin testi tuottaa luotettavan tuloksen nopeasti. Tuloksen lukeminen ei vaadi ylimääräistä tulkintaa tai lääkäriä.
 • Luotettava: Suoritettujen prekliinisten ja kliinisten kokeiden perusteella biomerkkiaineilla voidaan tarkasti havaita myös lievät aivovammat.
 • Helppokäyttöinen ja yksinkertainen: Näytteeksi riittää sylki tai virtsa, joten testi on helppo suorittaa. Testi antaa yksinkertaisen kyllä/ei tuloksen.
 • Kuljetettavuus: Testiä voidaan käyttää missä tahansa, kuten urheilutapahtumissa tai sota-alueilla.
 • Kertakäyttöinen: Testi ei vaadi sähköä, huoltoa, ohjelmistoja, vaativaa koulutusta tai muita kustannuslisiä.
 • Turvallinen: Testi ei altista potilasta säteilylle tai varjoaineille, kuten perinteiset kuvantamismenetelmät (TT/MRI).
 • Edullinen: Testiä voidaan käyttää enemmän ja useammin kuin muita diagnostisia menetelmiä.
 • Ideaalitilanteessa testiä voidaan käyttää lääkärin rutiinitarkastuksissa tai heti ensiapuun joutuessa. Tällöin myös kaikki lievät aivovammatapaukset tulevat tietoisiksi tilastaan ja saavat varmemmin oikeanlaista hoitoa.


Video, joka esittelee aivovamman diagnostiikkatestin käyttöä lapsilla ja urheilussa: https://youtu.be/p1kYkg9-gJ4

Video, joka esittelee testin käyttöä sotilaallisiin tarkoituksiin:  https://youtu.be/R5HCAcy-tWM

Potentiaaliset asiakkaat: 

 • Sairaalat ja ensiapuosastot: Testi vähentää TT- ja MRI-kuvausten tarvetta sekä nopeuttaa diagnoosin tekemistä ja hoitoon pääsyä.
 • Ensihoitajat: Testi auttaa määrittämään onnettomuuspaikalla potilaiden kiireellisyysjärjestyksen. Tällöin sairaala on asianmukaisesti valmistautunut, kun potilas saapuu.
 • Urheiluseurat voivat pitää testiä ensiapulaukussa ja sitä voidaan käyttää kentän laidalla heti kaatumisen tai törmäämisen jälkeen.
 • Sotilaslääkintähenkilöstö: Testi voi olla taistelevien joukkojen ensiapuvarustuksessa. Sillä voidaan löytää sotilaat, jotka ovat saaneet aivovamman räjähdyksessä tai muussa onnettomuudessa.
 • Hoitokodit voivat tarkistaa sairaalahoidon tarpeen iäkkäiden tapaturmissa. Iäkkäillä henkilöillä on lisääntynyt riski saada aivovamma.  
 • Yksityiset henkilöt voivat ostaa testin apteekista. Testillä voidaan sulkea pois vaarattomat onnettomuudet, jolloin turhia lääkärinkäyntejä voidaan välttää, ja testi voi tuoda mielenrauhan.
 • Koulut: Koululääkäri voi käyttää testiä määrittämään, onko oppilas saanut aivovamman ja tarvittaessa määrätä oppilaan kotiin lepäämään.
 • Vakuutusyhtiöt voivat viitata testin tulokseen käsitellessään aivovammoihin liittyviä korvaushakemuksia.
 • Lääkeyhtiöt voivat hyödyntää testiä tutkiessaan kehitteillä olevien aivovammalääkkeiden vaikutusta kliinisissä lääketutkimuksissa.