Medicortex on innovatiivinen biotekniikkayritys. Tavoitteenamme on kehittää biologisiin merkkiaineisiin perustuva pikatesti aivovammojen toteamiseksi. Toinen tavoitteemme on kehittää lääkehoito aivovammojen hoitoon.

Aivovammat ovat "hiljainen epidemia"

Tapaturmainen aivovamma on yksi suurimpia kuolemaan tai pysyvään vammautumiseen johtavia syitä. Euroopassa tapaturmaisen aivovamman hoitokustannukset ovat arviolta 33 miljardia euroa vuosittain. Tapaturmaisen aivovamman lisäksi lääkehoidon kehittäminen ja biologisiin merkkiaineisiin perustuva diagnostiikka auttaisivat myös muita aivovauriopotilaita. Näin ollen markkinat ovat valtavat. Jo pelkästään Euroopassa todetaan vuosittain noin 2.5 miljoonaa aivovammatapausta.

Diagnostiikka

Varsinkin lievät aivovammat ja aivotärähdykset jäävät usein diagnosoimatta ja hoitamatta. Päähän kohdistuneet toistuvat iskut lisäävät riskiä sairastua dementiaan tai muihin neurologisiin rappeumasairauksiin. Toistuvista iskuista ja aivotärähdyksistä kärsivät erityisesti nyrkkeilyn, jääkiekon ja jalkapallon harrastajat. Tällä hetkellä luotettavaa ja hyväksyttyä laboratoriotestiä aivovammojen ja aivovaurioiden ei-invasiiviseen toteamiseen ei ole olemassa. Medicortexin tavoitteena on kehittää biologisiin merkkiaineisiin perustuva testausjärjestelmä, jota voitaisiin käyttää nopeasti ja helposti esimerkiksi jo onnettomuuspaikalla.

Diagnostiikkatestin kliininen tutkimus

Kliinisten näytteiden kerääminen

Medicortex aloitti 2018 alkuvuodesta suuremman kliinisen tutkimuksen, jonka tarkoituksena on validoida merkkiaineen kliininen merkitys ja käytettävyys sekä selvittää varsinkin sen ajallista ilmaantuvuutta vammautumisen jälkeen. Näytteidenkeräys saatiin päätökseen alkuvuodesta 2019. Näytteitä kerätiin yhteensä 69:ltä henkilöltä. Otokseen kuului 24 aivotärähdyspotilasta, 16 ortopedisen vamman potilasta ja 29 tervettä verrokkia. Aivotärähdyspotilailta ensimmäiset näytteet (sylki, virtsa ja veri) otettiin heti sairaalaan saapumisen jälkeen (2-4 tuntia vamman tapahduttua), minkä jälkeen näytteitä kerättiin jopa viitenä eri ajankohtana. Viimeinen näyte otettiin kotiuttamisen yhteydessä. Näytteistä tutkitaan uudenlaisen aivotärähdyksille tyypillisen merkkiaineen olemassaoloa, määrää ja rakennetta. Näytteiden analysointiprojektia varten Medicortexille on myönnetty 1,3 milj.€ tutkimusrahoitus Yhdysvaltojen puolustusministeriöltä. Katso lehdistötiedote:

Medicortex Finland Oy:lle tutkimusrahoitusta Yhdysvaltain Puolustusministeriöltä

Lisätietoa kliinisestä tutkimuksesta on saatavilla englanniksi julkisessa tietokannassa ClinicalTrials.gov/NCT03306563.

Kehitysprojektin seuraaviin vaiheisiin kuuluu prototyypin kehitys, optimointi ja testaus sekä vaadittavat säädösprosessit. 

Aiempi kliininen tutkimus

Medicortex on kerännyt aivovammapotilaiden ja terveiden vapaaehtoisten verrokkien näytteitä analysoitavaksi yhteistyössä Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) kanssa. Syyskuussa 2016 alkanut keräys saatiin päätökseen tammikuussa 2017. Alla on linkki julkaisemaamme tiedotteeseen.

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (Tyks) kerättiin potilasnäytteitä aivovamman kemiallista pikadiagnostiikkaa varten

Ensimmäisen kliinisen kokeen tulokset on analysoitu ja ne osoittavat uuden biomerkkiaineen diagnostisen potentiaalin. Ne vahvistavat prekliinisessä tutkimuksessa tekemiämme havaintoja. Tämä on erittäin merkittävä saavutus ja virstanpylväs Medicortexille. Alla on linkki tiedotteeseemme.

Kliinisen kokeen tulokset merkittävä saavutus Medicortexille

Lääkehoito

Etenevä aivovaurio on aina seurausta monimuotoisista ketjureaktioista. Aikaisemmat tutkimukset ovat keskittyneet vain yhden osatekijän hoitoon, ja toistaiseksi aivovaurion hoidossa on epäonnistuttu. Medicortexin ainutlaatuinen lähestymistapa tähtää monimuotoisiin lääkevaikutuksiin. Synergistisen lääkehoidon kehittäminen on yrityksen pitkän ajan tavoite. Toistaiseksi diagnostiikkatestin kehitys on yhtiön ensisijainen tavoite. Testin kehityksen jälkeen yhtiön fokus siirtyy lääkekehitykseen.