Medicortex on innovatiivinen biotekniikkayritys. Tavoitteenamme on kehittää biologisiin merkkiaineisiin perustuva pikatesti aivovammojen toteamiseksi. Toinen tavoitteemme on kehittää lääkehoito aivovammojen hoitoon.

Suomessa arviolta 40 000 ihmistä saa aivovamman vuosittain. Aivovamman diagnosointiin ei ole tällä hetkellä nopeaa ja luotettavaa keinoa, vaan esimerkiksi aivovamman lievä muoto aivotärähdys todetaan pitkälti ulkoisten oireiden perusteella. Magneettikuvaukseen pääsy voi taas viedä aikaa, eivätkä lievät aivovammat aina näy magneettikuvissa.

Helppokäyttöinen pikatesti nopeaan diagnosointiin

Medicortex Finland Oyj kehittää ratkaisuja aivovamman diagnosointiin. Kotimaisen yrityksemme tavoitteena on toteuttaa aivovamman nopea biokemiallinen todentaminen syljestä tai virtsasta ensimmäisenä maailmassa. Kehitämme helppokäyttöistä pikatestiä, jolla aivovamma voidaan todeta heti tapaturman jälkeen hyödyntämällä kehon nesteissä ilmeneviä biomerkkiaineita.

Olemme osoittaneet prekliinisessä tutkimuksessa ja kolmessa kliinisessä kokeessa, että aivovamma voidaan todentaa kehon nesteistä mitattavien biomerkkiaineiden perusteella. Vaurioituneet aivosolut tuottavat epätavallisia yhdisteitä, jotka voidaan havaita kehon nesteistä. Tekemämme merkkiainelöydös on ensimmäinen lajiaan, ja Euroopan patenttivirasto myönsikin Medicortexille patentin kyseisen merkkiaineen käyttöön aivotärähdysdiagnostiikassa.

Toisen kliinisen tutkimuksemme näyteaineisto on kerätty ja analysoitu, ja koostamme siitä parhaillaan artikkelia. Kokeen tarkoitus on biomerkkiaineiden ilmenemisajan määrittäminen sekä niiden spesifisyyden varmentaminen ensimmäistä koetta suuremmalla potilasmäärällä. Kolmannessa kliinisessä tutkimuksessamme selvitimme  biomerkkiaineisiin perustuvan testaustavan soveltumista lapsipotilaisiin, joiden aivot ovat vielä kehittymässä. Vertaisarvioitu artikkeli tutkimuksesta julkaistiin 2023. Kliinisten kokeiden rinnalla käsikäyttöisen pikatestin kehitystyö etenee osaavan tiimimme voimin.

Biomarker Photo From Army Video


Kansainvälinen tarve luo hedelmällisen markkinan

Vastaamme kehitystyöllämme maailmanlaajuiseen tarpeeseen. Vuositasolla arviolta 69 miljoonaa ihmistä maailmassa kokee jonkinasteisen aivovamman. Useat lievätkin aivovammat voivat johtaa neurorappeumatiloihin, joten luotettavalle ja nopealle diagnoosille on suuri tarve. Lievien aivovammojen krooniset oireet voivat näkyä vasta pitkän ajan kuluttua iskusta, joten nopealla testillä voidaan varmistua vammasta ja hoidon tarpeesta.

Uusien testausmenetelmien valtava tarve tuo mukanaan suuren markkinapotentiaalin. Cognitive Market Research on arvioinut nopean aivovammatestin kokonaismarkkinapotentiaalin vuositasolla olevan globaalisti noin kaksi miljardia dollaria.  Tavoittelemme tästä markkinapotentiaalista kymmentä prosenttiyksikköä muutaman ensimmäisen vuoden aikana tuotteen markkinoille viemisen jälkeen. Suurempaa osuutta markkinasta tavoittelemme yhteistyössä potentiaalisen ison diagnostiikka-alan yhtiökumppanin kanssa.

Sinulla on mahdollisuus osallistua rahoituskierrokseen, jonka avulla edistetään patentoidun biomerkkiaineen eristämistä ja analysointia näytteistä. Lisäksi rahoitusta haetaan biokemiallisen aivovammatestin prototyypin toteuttamiseen ja kliiniseen validointiin ennen sen saattamista markkinoille. Toivotamme yksityiset sijoittajat tervetulleiksi tutustumaan tarkemmin esimerkiksi testin kehityspolkuun ja käyttömahdollisuuksiin sekä sijoitusetuihin


Medicortex Finland Oyj

Medicortex on vuonna 2014 Suomessa perustettu yritys, joka toteuttaa aivovammoihin liittyviä lääketieteellisiä ratkaisuja bioteknologian ja neurobiologian keinoin. Neurobiologian tohtori Adrian Harel perusti yrityksen vastaamaan maailmanlaajuiseen tarpeeseen, johon erityisesti Yhdysvallat kiinnittivät huomiota sotilaiden kärsimien oireiden myötä. Yritykselle löytyi kotipaikka Suomesta, jossa oli tarjolla korkean tason lääketieteellistä osaamista ja halua kehitystoimintaan.