Medicortex on innovatiivinen biotekniikkayritys. Tavoitteenamme on kehittää biologisiin merkkiaineisiin perustuva pikatesti aivovammojen toteamiseksi. Toinen tavoitteemme on kehittää lääkehoito aivovammojen hoitoon.

Yhtiön hallitus

Hallitus vastaa Yhtiön hallinnosta sekä Yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallituksen valitsee Yhtiön yhtiökokous.

Adrian Harel

Dr. Adrian Harel

Hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, Medicortexin perustaja

Hallituksen jäsen vuodesta: 2014

Koulutus: Neurobiologian tohtori (Weizmann Institute of Science, Israel). Kauppatieteiden maisteri (University of Haifa, Israel). Postdoc (Washington University School of Medicine and Searle, St. Louis Missouri).

FT Harelilla on useiden vuosien kokemus lääke- ja bioteknologiateollisuudesta, laaja lääketutkimus- ja tuotekehitysosaaminen, sekä GMP-tuotannon ja -valmistuksen tietämys. Hän yhdistää onnistuneesti tieteellisen koulutuksen ja laajan alan kokemuksen. Harel on työskennellyt useissa johtotehtävissä, mm. ProNeuronin toimitusjohtajana, jossa hän johti yli 20 tutkijan tutkimusdivisioonaa. Lisäksi hän oli viimeisessä tehtävässään ennen Medicortexia New Yorkin julkisesti noteeratun BrainStorm Cell Therapeuticsin (BCLI) toimitusjohtaja.

Osakkeiden määrä Medicortexissa: 9 435 650 osaketta

Adrian Harel ei ole riippumaton Yhtiöstä eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista.


Marten Kvist

Dr. Mårten Kvist

Hallituksen jäsen, tieteellisen ja kliinisen neuvoston puheenjohtaja

Hallituksen jäsen vuodesta: 2016

Koulutus: Dosentti (Lapin yliopisto ja Turun yliopisto). Lääketieteen ja kirurgian tohtori (Turun yliopisto). Lääketieteen lisensiaatti (Helsingin yliopisto).

LKT Kvist on arvoltaan dosentti Turun yliopistossa (yleislääketiede) ja Lapin yliopistossa (julkinen terveydenhuolto). Aiemmin hän on toiminut tiiminvetäjänä kansainvälisessä projektissa ”Monitoring and Evaluation of the Health Sector Reform Programme in Egypt”, sekä vastaavanlaisessa projektissa Lesothossa. WHO:n neuvonantajana hän on johtanut projekteja 16:ta WHO:n Euroopan alueella (EURO) toimivassa maassa. Kvist on toiminut neuvonantajana myös kolmen maan parlamentissa (Italia, Ruotsi ja Suomi) sekä useissa terveysministeriöissä Euroopassa. Lisäksi hän on onnistuneesti johtanut projektia liittyen terveydenhuoltojärjestelmän uudelleenrakentamiseen sodanjälkeisessä Bosnia ja Hertsegovinassa, sekä ollut vastuussa terveydenhuollon työntekijöiden koulutuksesta ja kuntoutuskeskusten uudelleenrakentamisesta (Banja Luka ja Doboj). LKT Kvist on, yhteistyössä neljän venäläisen yliopiston kanssa, kehittänyt ensimmäiset kokemusperäiset lääketieteelliset hoitosuositukset Venäjän liittovaltiossa (Evidence-Based Medical Guidelines in Russian Federation).

Osakkeiden määrä Medicortexissa: 365 250 osaketta

Mårten Kvist ei ole riippumaton Yhtiöstä eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista


Anna Tenstam

Anna Tenstam

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen vuodesta: 2021

Education: Filosofian maisteri (Uppsalan yliopisto, Ruotsi). Kauppatieteiden maisteri (IMD, Lausanne, Sveitsi).

Anna Tenstamilla on yli 30 vuoden kokemus johtamisesta farmaseuttisella alalla. Useiden johtohenkilötehtävien lisäksi hän on ollut osallisena globaalien sekä paikallisten jakeluverkostojen rakentamisessa ja hallinnoinnissa. Tenstam on myös toiminut vanhempana neuvonantajana ja varainhankinnan johtajana farmaseuttisen ja lääkekehitysalan yrityksissä. Hän on Female Health Networkin kansallinen projektinvetäjä ja Powerface business networkin jäsen. Lähiaikoina hän on keskittynyt lääketieteelliselle alalle haluavien, motivoituneiden henkilöiden mentorointiin, sekä nuorien yrittäjien valmentamiseen Ruotsissa.

Osakkeiden määrä Medicortexissa: 7000 osaketta

Anna Tenstam on riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.