Medicortex on innovatiivinen biotekniikkayritys. Tavoitteenamme on kehittää biologisiin merkkiaineisiin perustuva pikatesti aivovammojen toteamiseksi. Toinen tavoitteemme on kehittää lääkehoito aivovammojen hoitoon.

Yhtiöjärjestys


1 § YHTIÖN TOIMINIMI
Yhtiön toiminimi on Medicortex Finland Oyj. Yhtiön englanninkielinen rinnakkaistoiminimi on Medicortex Finland Plc.


2 § KOTIPAIKKA
Yhtiön kotipaikka on Turku.


3 § TOIMIALA
Yhtiön toimialana on lääkkeiden ja diagnostiikkavälineiden valmistus, kehitys, pakkaus, varastointi, jakelu ja myynti.


4 § HALLITUS
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.


5 § TOIMITUSJOHTAJA
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää yhtiön hallitus.


6 § YHTIÖN EDUSTAMINEN
Yhtiötä edustaa hallitus. Yhtiötä edustavat myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.


7 § TILINTARKASTAJA
Yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.
Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.


8 § TILIKAUSI
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.


9 § ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ
Yhtiön osakkeet kuuluvat hallituksen päättämän ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.


10 § KOKOUSKUTSU
Kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa osakkeenomistajille aikaistaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla.
Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.


11 § VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä aikana kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.


Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

 • esitettävä:
  1. tilinpäätös;
  2. tilintarkastuskertomus;

  päätettävä:
  3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
  4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
  5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
  6. hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä;
  7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta;

 • valittava:
  8. hallituksen jäsenet;
  9. tilintarkastaja;
  ja käsiteltävä
  10. mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.